Đây là các văn bản Nghị định của Chính phủ (mới ký) liên quan đến công chức  

  Nghị định 06/2010/NĐ-CP Quy định những người là công chức
http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=19829&opt=brpage


Nghị định 21/2010/NĐ-CP: Về quản lý biên chế công chức
http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=19883&opt=brpage


Nghị định 24/2010/NĐ-CP: Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=19884&opt=brpage

Nguồn: tbtrong.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Trần Bình Trọng