DANH SÁCH GV TỔ TIN SINH  

 

1 Võ Đại Huynh Tin Tổ trưởng 0914040874 vdhuynh.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn
2 Nguyễn Văn Lâm Tin Giáo viên 0979906602 nvlam.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn
3 Trần Thị Vui Tin Giáo viên 0971036448 ttvui.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn
4 Nguyễn Quang Thế Tin Giáo viên 0988361765 nqthe.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn
5 Trần Thị Luận Tin Giáo viên 0981172488 ttluan.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn
6 Vương Thị Hiển Tin Giáo viên 01658591207 vthien.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn
7 Lê Thị Phú Sinh Tổ phó 0935857002 ltphu.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn
8 Nguyễn T Hoàng Uyên Sinh Giáo viên 0914021812 nthuyen.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn
9 Nguyễn Thị Như Ngọc Sinh Giáo viên 01693400784 ntnngoc.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn
10 Nguyễn Thị Trí Sinh Giáo viên 01684931001 nttri.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn
11 Bùi Thị Minh Nguyệt Sinh Giáo viên 0935899962 btmnguyet.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn
12 Võ Thị Tường Vi Sinh Giáo viên 0935630314 vttvi.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn
Nguồn: tbtrong.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Trần Bình Trọng