“CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT - CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT”   

 TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG

CÂU LẠC BỘ SINH HỌC

 

 CHỦ ĐỀ THÁNG 12

“CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

- CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT”

1.     Mục đích:

-         Tạo sân chơi trí tuệ để phát huy năng khiếu của học sinh đồng thời phát hiện và bồi dưỡng hạt nhân cho môn học.

-          Để khắc sâu kiến thức sinh học đã được học, phát huy tính tích cực và khả năng tự học của học sinh.

-         Giúp học sinh thêm yêu thích và hứng thú với môn học.

2.     Đối tượng: học sinh toàn trường.

3.     Hình thức: HS làm 4 câu hỏi trong phần ‘' CÂU HỎI”.

Bài nộp phải đủ thông tin theo mẫu:

 

HS có thể nộp bài qua bản giấy hoặc nộp bài qua mail (dạng văn bản file Word – font Times New Roman – size :14)

4.     Thời gian nộp và địa chỉ nộp:

a. Thời gian: Chậm nhất vào ngày 20/12.

b.Địa chỉ: Bài nộp bằng bản giấy: Giáo viên bộ môn sinh trực tiếp giảng dạy

              Bài nộp qua mail: ntnngoc.c3tbtrong@khanhhoa.edu.vn

5.     Giải thưởng: 3 giải: nhất, nhì, ba.

 

 

 

 

CÙNG CHIA SẺ

 CƠ CHẾ CHỐNG LẠI CÁC STRESS CỦA MÔI TRƯỜNG

Sống trong môi trường, nhiều khi thực vật phải chống chọi với những biến đổi bất lợi của các tác nhân môi trường có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng như sự khô hạn, đóng băng hay ngập úng. Trong điều kiện bị stress, tốc độ sinh trưởng của thực vật bị hạn chế, khả năng cạnh tranh bị giảm sút và cơ hội sống sót cũng giảm đi. Do vậy các stress của môi trường có vai trò giới hạn sự phân bố của thực vật. Một số loài thực vật có khả năng cảm ứng chống lại các stress của môi trường giúp chúng có thể tồn tại tốt hơn trong môi trường bất lợi.

1.     Cơ chế chống lại sự khô hạn

Trong điều kiện khí hậu khô hạn, sự thiếu nước ở cây sẽ gây ra các đáp ứng chống lại sự mất nước và tăng cường tìm kiếm nguồn nước.

Ở lá, sự khô hạn sẽ kích thích các phản ứng giảm sự thoát hơi nước thông qua nhiều cơ chế khác nhau như :

-  Sự đóng khí khổng do tác động của hoocmôn AAB ( axit abxixic)

-  Hạn chế sự sinh trưởng của các chồi bên.

-  Lá của một số cây thân thảo và cây khác khi bị héo sẽ cuộn lại, làm giảm diện tích tiếp xúc với không khí, giảm sự thoát hơi nước.

Ở rễ, khi khí hậu khô hạn, lớp đất dưới bề mặt thường bị khô, dẫn đến làm giảm sự sinh trưởng của các rễ nông. Trong khi đó, các rễ sâu vẫn có đủ nước để sinh trưởng. Kết quả các rễ sâu sinh trưởng mạnh, các rễ nông sinh trưởng kém. Đáp ứng này giúp cây tăng cường khả năng tìm kiếm và hấp thụ nước trong các tầng đất sâu.

2.     Cơ chế chống lại sự ngập úng

Khi bị ngập úng, cây lâm vào tình trạng thiếu ôxi do nước ngập kín các khoảng trống giữa các khe đất làm cho rễ thiếu ôxi. Một số loài cây đã có cơ chế đối phó với tình trạng này. Khi thiếu ôxi, rễ tạo ra êtylen làm cho một số tế bào trong vỏ rễ khởi động sự chết theo chương trình. Sự chết của các tế bào đã tạo ra các khoảng trống trong rễ, các khoảng trống này là nguồn chứa ôxi và cung cấp ôxi cho hoạt động hô hấp của tế bào.

3.     Cơ chế chống nóng

Sự thoát hơi nước qua khí khổng giúp làm mát lá, giảm nhiệt độ của lá so với môi trường.Tuy nhiên, khi khí hậu khô và nóng, sự giảm thoát hơi nước chống khô hạn sẽ hạn chế khả năng chống nóng của cây. Do đó, khí hậu khô, nóng gây ra nhiều bất lợi cho cây.

Khi nhiệt độ môi trường quá cao ( trên 400) các prôtêin trong tế bào thực vật có nguy cơ bị biến tính. Do đó, tế bào tăng cường tổng hợp các prôtêin sốc nhiệt giúp bảo vệ các enzim trong tế bào không bị biến tính. Một số prôtêin sốc nhiệt chính là các prôtêin chaperonin, có vai trò giúp các prôtêin khác gấp nếp thành dạng có chức năng trong điều kiện bình thường.

4.     Cơ chế chống lạnh

Khi nhiệt độ môi trường hạ thấp, màng tế bào giảm tính linh động, điều này sẽ hạn chế sự vận chuyển các chất qua màng cũng như các chức năng khác. Do vậy, thực vật đáp ứng bằng cách thay đổi thành phần lipit màng, tăng tỷ lệ các axit béo không bão hòa. Quá trình này đòi hỏi thời gian ( vài giờ đến vài ngày), do vậy sự lạnh đột ngột thường gây bất lợi cho cây hơn là sự lạnh theo mùa.

Ở các vùng ôn đới và hàn đới, vào mùa đông nước thường đóng băng, trong tế bào nước ở gian bào và thành tế bào cũng bị đóng băng. Tuy nhiên, nước trong tế bào chất chưa bị đóng băng do nồng độ chất tan cao. Sự đóng băng ở ngoài tế bào làm giảm thế nước dẫn đến tế bào tiếp tục mất nước. Tế bào của nhiều loài cây đối phó lại tình trạng này bằng cách khi bước vào mùa đông, chúng tăng cường tổng hợp các chất tan đặc hiệu tế bào chất như đường làm tăng khả năng chịu lạnh và chống sự mất nước, đồng thời tỷ lệ lipit không bão hòa trong màng cũng tăng lên.

Nguồn: tbtrong.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Trần Bình Trọng