THÔNG BÁO KHẨN Về phòng chống cơn bão MEGI   

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 


 

    Số: 1152/SGDĐT-VP                                  Nha Trang, ngày 21 tháng 10  năm 2010
 
 
THÔNG BÁO KHẨN
Về phòng chống cơn bão MEGI
 


 

            Cơn bão Megi với sức gió mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 đã di chuyển vào biển Đông, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa. Thực hiện công điện khẩn số 1870/CĐ-TTg ngày 18/10/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc khẩn trương chỉ đạo đối phó với bão Megi và công văn số 5502/UBND ngày 19/10/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai công điện của Thủ tướng chính phủ, để chủ động bảo vệ trường, lớp và các đơn vị, cơ sở giáo dục khi có bão lũ, thiên tai xẩy ra và hạn chế tối đa những thiệt hại đáng tiếc; nay Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường và đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương triển khai các công việc sau đây :
            1. Thường xuyên theo dõi thông tin trên các đài truyền hình, đài phát thanh để theo dõi kịp thời diễn biến của cơn bão Megi và chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp. Lãnh đạo các đơn vị, trường học phải phân công nhau thường trực 24/24 giờ tại đơn vị, đồng thời huy động lực lượng xung kích của đơn vị sẵn sàng ứng cứu và bảo vệ khi có bão đổ vào tỉnh ta;
2. Kiểm tra cơ sở vật chất của đơn vị mình, đặc biệt là các kho, các phòng lưu trữ hồ sơ, các phòng chứa thiết bị dạy học, vi tính, các thư viện và phòng đọc sách …; có kế hoạch chằng chống, che đậy; nơi nào thấp có nguy cơ ngập nước thì chuyển lên chỗ an toàn hơn;
            3. Cần đặc biệt chú ý các trường học gần sông, suối, các khu vực có khả năng xẩy ra triều cường, các phòng học dễ bị sụp đỗ …. , cho học sinh nghỉ học trước khi bão đổ bộ vào. Đối với các trường mà học sinh phải đi qua sông suối hoặc các con đường thường bị ngập lụt thì nhà trường phải thường xuyên nhắc nhở, lưu ý phụ huynh đưa đón con em mình, nhất là các học sinh nhỏ tuổi để chủ động phòng tránh các thiệt hại đáng tiếc về người đã từng xẩy ra những năm trước đây.
            4. Sau khi bão, lũ, thiên tai đi qua, phải chủ động khắc phục hậu quả để sớm ổn định việc dạy học và có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại cho Sở.
            5. Các số điện thoại liên lạc của Sở GD&ĐT về công tác phòng chống bão lũ là: 3811483 (24/24 giờ) - 0905.380.803 - 0913.466.025; Fax : 3829234.
 
Nơi nhận :                                                                           KT. GIÁM ĐỐC
- Các Phòng GD&ĐT;                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các trường và đơn vị                                                          
 Trực thuộc Sở;                                                                     (đã ký tên và đóng dấu)
- Lưu VT, TH.
                                                                          
 
                                                                                          Lê Tuấn Tứ
Nguồn: tbtrong.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Trần Bình Trọng