Thầy cô đăng ký danh hiệu thi đua   

Các thầy cô đăng ký danh hiệu thi đua : CSTĐ năm học 2010-2011 đăng ký luôn tên đề tài  SKKN nghiên cứu ứng dụng sư phạm kèm theo cho tổ trưởng .
 
Tổ trưởng CM báo cáo gấp danh sách đăng ký CSTĐ và tên đề tài của các tổ viên để chúng tôi đăng ký với Sở.
 
Hạn chót là 21/10/2010.

Nguồn: tbtrong.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Trần Bình Trọng