Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011   

Tài liệu đính kèm: Tải về

 Số tư liệu: 337/SGDĐT-KT&KĐ
Ngày ban hành: 05/4/2011
Tệp đính kèm: 337_KTKĐ_2011.rar

                    Kính gửi:
                                         - Các trường trung học phổ thông;
                                         - Các trung tâm giáo dục thường xuyên;
                                         - Các trường bổ túc trung học.
     Thực hiện Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (gọi tắt là Quy chế 04); Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24/02/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp  trung học phổ thông (gọi tắt là Quy chế 05) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); công văn số 1772/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 01/4/2011 về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2011 của Bộ GD&ĐT, nay Sở GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 cho trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình trung học phổ thông (sau đây gọi chung là trường phổ thông) như sau:
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Nguồn: tbtrong.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Trần Bình Trọng