Sẽ có nhiều chính sách phát triển dành cho giáo viên mầm non   

Đây là những điểm trong dự thảo ban hành một số chính sách phát triển giáo dục mầm non (GDMN) giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 đang được Bộ GD-ĐT soạn thảo trình Chính phủ phê duyệt.

Theo dự thảo này thì dự kiến giai đoạn 2011-2015, nhà nước hỗ trợ trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi đang học tại ở các cơ sở GDMN có cha mẹ thư­ờng trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo; các xã và thôn bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi n­ương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của nhà nư­ớc mỗi tháng bằng 20% mức lương tối thiểu và được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học để duy trì bữa ăn trưa tại trường. Thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mầm non theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Quy hoạch, dành quỹ đất phát triển mạng lưới các cơ sở GDMN, đảm bảo đến năm 2020 tất cả các xã, phường, thị trấn, khu công nghiệp, khu chế xuất trên toàn quốc đều có trường mầm non; Nhà nước tăng mức đầu tư, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng cơ sở vật chất các cơ sở GDMN theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa. Tăng cường trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình GDMN.

Đến năm 2015, trẻ em trong phần lớn các cơ sở GDMN được chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày. Cung cấp chương trình tin học, bộ đồ chơi phục vụ cho trẻ làm quen với tin học và ngoại ngữ đối với các cơ sở GDMN đạt chuẩn quốc gia.

Đối với giáo viên thì các địa phương đảm bảo đủ định mức lao động đối với giáo viên và nhân viên trong các cơ sở GDMN theo qui định hiện hành. Giáo viên và cán bộ quản lý GDMN làm việc trong các trường công lập được tuyển dụng vào biên chế và hợp đồng làm việc theo quy định của nhà nước về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi và phát triển sự nghiệp GDMN trên địa bàn.

Giáo viên và cán bộ quản lý làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở các cơ sở GDMN công lập, dân lập được nhà nước hỗ trợ ngân sách để các cơ sở GDMN thực hiện trả lương theo thang bảng lương giáo viên mầm non, được nâng lương theo định kỳ, được tham gia đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác như giáo viên đã hợp đồng làm việc có cùng trình độ đào tạo đang công tác ở các cơ sở GDMN công lập; Giáo viên mầm non công tác tại các cơ sở GDMN tư thục được nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên.

Các cơ sở GDMN tư thục đảm bảo chế độ lương cho giáo viên không thấp hơn ở các cơ sở GDMN công lập có cùng trình độ, thâm niên công tác và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho giáo viên theo quy định hiện hành, bảo đảm các chế độ thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng; Giáo viên và cán bộ quản lý mầm non đang công tác, làm việc lâu dài tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, được hỗ trợ giải quyết nhà ở công vụ, được cấp đất làm nhà ở, được vay vốn theo quy định hiện hành.

Cũng theo dự thảo này thì sẽ tăng ngân sách Nhà nước chi cho GDMN, bảo đảm đạt ít nhất là 12% trong tổng chi sự nghiệp giáo dục vào năm 2015 và có mức tăng hợp lý trong những năm tiếp theo; Cải tiến cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước chi cho GDMN theo hướng để thực hiện mục tiêu quản lý của nhà nước về GDMN, không phân biệt công lập hoặc ngoài công lập; hướng tới công bằng trong giáo dục cho trẻ em ở các vùng, miền, các đối tượng chính sách.

Ngoài ra sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách xã hội hóa để khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư, các doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển GDMN. Huy động tổng hợp và lồng ghép nhiều nguồn vốn để phát triển GDMN, trong đó ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Nguồn: tbtrong.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Trần Bình Trọng