Phần mềm
Tiện ích Office 2007  
Đăng ngày: 09/11/2012

 Tiện ích  Office 2007


Tạo phim  
Đăng ngày: 03/11/2011

Nhúng flash vào power point  
Đăng ngày: 03/11/2011

Chuyển dổi nhạc phim  
Đăng ngày: 03/11/2011

Teamview  
Đăng ngày: 12/01/2011

VNC  
Đăng ngày: 12/01/2011

Pascal BP  
Đăng ngày: 24/10/2010

Tạo Dos cho XP  
Đăng ngày: 21/10/2010

Pascal TP7  
Đăng ngày: 21/10/2010

Tiết kiệm giấy khi in  
Đăng ngày: 01/10/2010
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN
   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

 

 
 
 
Bản quyền thuộc quản trị mạng Trường THPT Trần Bình Trọng
Điện thoại : (058).3859303 - (058)3980888 - 0914040874
Phát triển bởi PSC
(08)22171381