Chuyên mục: Đoàn TNCSHCM  
Ngày đưa tin: 26/07/2012    

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 6, khóa VI

Dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; cùng các anh, chị là ủy viên Đoàn Chủ tịch, ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố.

 
Đ/c Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn (thứ 4, từ phải qua); anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam (thứ 5, từ phải qua) tặng hoa chúc mừng các anh, chị vừa được hiệp thương cử làm ủy viên Đoàn Chủ tịch, ủy viên UBTW Hội LHTN Việt Nam.

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2012, Hội LHTN Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn, đạt được những kết quả hết sức tích cực, nhất là công tác an sinh xã hội được Đảng và Chính phủ, xã hội công nhận và đánh giá cao. Từ nỗ lực đó, công tác Hội đã được cụ thể hóa, xác thực hơn tới thanh niên mà Đoàn chưa phủ sóng tới. Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị, thông qua các hoạt động, Hội LHTN Việt Nam cần quan tâm, tập trung nhiều hơn nữa trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với thanh niên chậm tiến, hoàn lương. Xây dựng mở rộng mặt trận thanh niên ở khía cạnh rộng hơn, không chỉ dừng lại là xây dựng Hội đồng cấp; Khơi dậy ở thanh niên khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; tổ chức có hiệu quả các hoạt động ở cơ sở, có thêm những chi hội ở thôn, xóm, ấp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Hội nghị cũng đã chia thành thành 2 tổ thảo luận tập trung góp ý vào Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên trong 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012. Trên cơ sở các ý kiến, đóng góp, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã báo cáo tổng hợp và tiếp thu các ý kiến và kiện toàn về 02 Đề án Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ lần thứ II và Đại hội thành lập Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam; về công tác kiện toàn nhân sự Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương kiện toàn nhân sự Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI. Theo đó, Hội nghị thống nhất cho rút tên 15 anh, chị đã chuyển công tác hoặc không có điều kiện tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; hiệp thương chọn cử bổ sung 13 ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Hội nghị cũng tiến hành hiệp thương kiện toàn nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI, gồm các anh: Thái Đức Hạnh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Trưởng Ban TN Quân đội; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Nông Việt Yên, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái; Dương Hoàng Sum, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã cảm ơn những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu và xin tiếp thu ý kiến và kiến nghị của các đại biểu.

Theo TW Đoàn


Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN
   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

 

 
 
 
Bản quyền thuộc quản trị mạng Trường THPT Trần Bình Trọng
Điện thoại : (058).3859303 - (058)3980888 - 0914040874
Phát triển bởi PSC
(08)22171381