Chuyên mục: Tin giáo dục  
Ngày đưa tin: 25/05/2018    

TUYÊN SINH 10 208-2019

 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐƠN VỊ TUYỂN SINH : TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG
               
Số
TT
Đơn vị dự tuyển Tổng số
đăng ký
Trong đó Ghi chú
Nữ Dân tộc Tuyển thẳng DTNT tỉnh
1 THCS Hoàng Hoa Thám-CL 1 1 0 0 0  
2 THCS Hùng Vương-CL 132 78 0 2 0  
3 THCS Lê Thánh Tôn-CL 41 18 0 0 0  
4 THCS Lương Thế Vinh-CL 109 61 0 0 0  
5 THCS Nguyễn Công Trứ-CL 63 42 0 0 0  
6 THCS Nguyễn Hiền-CL 89 55 0 0 0  
7 THCS Nguyễn Trãi-CL 17 8 0 0 0  
8 THCS Phan Đình Phùng-CL 1 1 0 0 0  
9 THCS Quang Trung-CL 120 71 0 0 0  
10 THCS Trần Đại Nghĩa-CL 48 34 0 0 0  
11 THCS Trần Quang Khải-CL 1 0 0 0 0  
Tổng cộng 622 369 0 2 0  
               
      Cam Lâm, ngày 25 tháng 05 năm 2018
      Thủ trưởng đơn vị
      (Ký tên và đóng dấu)

Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN
   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

 

 
 
 
Bản quyền thuộc quản trị mạng Trường THPT Trần Bình Trọng
Điện thoại : (058).3859303 - (058)3980888 - 0914040874
Phát triển bởi PSC
(08)22171381